p-ISSN 2084-946x

Logo

Nowa Audiofonologia

Prof. SkarzynskiCzasopismo " Nowa Audiofonologia" poświęcone jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej, logopedii, surdologopedii, językoznawstwa, psychologii, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikowane są w nim prace przeglądowe, prace oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Celem czasopisma jest nie tylko zaoferowanie lekarzom i innym naukowcom, a także praktykom reprezentującym różne dziedziny, znakomitego forum wymiany doświadczeń, lecz także zapewnianie istotnej wiedzy pomocnej w pracy z pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi. Czytelnicy mają bezpłatny dostęp do publikowanych artykułów przez stronę internetową www.nowaaudiofonologia.pl, a także mogą zamówić wersję papierową czasopisma " Nowa Audiofonologia".

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie, publikację i recenzję nadesłanych artykułów.... read more

Wolumin 5(4) 2016

Opublikowano: 2016-12-23

Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Kapitułę Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich

Agata Szczygielska

(Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany, Poland)

Now Audiofonol 2016; 5(4): 102-102

ID: 902874


ABSTRACT: Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbyły się w dniu 7 listopada 2016 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, prof. Henryk Skarżyński został włączony przez Kapitułę do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.

Słowa kluczowe: Audiology, Hearing Aids, Hearing LossPodobne artykuły (0)

Wkrótce...

Opublikowano: 2016-10-06

XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, L...


Różni Autorzy

Now Audiofonol 2016; 5(3): 107-118

ID: 901811

Opublikowano: 2016-10-06

Sprawozdanie z 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, 26–30.06.2016 r., Gene...


Agnieszka Pluta, Tomasz Wolak

Now Audiofonol 2016; 5(3): 102-103

ID: 901413